Fas 2 Från fält till flyttväg - förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

  • Eklund, Ann (Forskare)
  • Johansson, Maria (Forskare)
  • Elmberg, Johan (Forskare)
  • Månsson, Johan (Forskare)
  • Eriksson, Anne-Louise (Forskare)
  • Sandström, Camilla (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Kvantitativ och kvalitativ studie av jordbrukares upplevda möjligheter att hantera vilda gäss i jordbruket. Del av ett större projekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan Kristianstad, i samarbete med Umeå Universitet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Antalet vilda gäss i Sverige har ökat under de senaste decennierna, och när gässen förekommer i jordbrukslandskapet kan de orsaka skador på odlade grödor. Vi utför en undersökning som syftar till att studera hur jordbrukare i Sverige ser på möjligheter att hantera gäss i jordbruket.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012023/06/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • Kristianstad University
  • Umeå University