Fastigheter, data och digitalisering - ett pilotprojekt

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Fastigheter - både som fysisk företeelse, hem, och som del i en större samhällsbyggnad - står inför en allt mer betydande digitalisering. Genom en ökad användning av sensorer och smarta applikationer blir fastigheter alltmer datafierade, vilket väcker en rad frågor kring effektivisering, automatisering, behov av transparens och plattformars betydelse som adresseras i detta pilotprojekt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/02/012018/12/31

Fria nyckelord

  • fastighetsvetenskap
  • digitalisering
  • stora data
  • Big Data
  • automation
  • transparens
  • plattformar