Fermenterad probiotisk dryck baserad på quinoa

Projektinformation

Beskrivning

En dryck som fermenterats med Lactiplantibacillus spp och som baseras på quinoa undersöktes med fokus på livsmedelssäkerhet. Innehållet av polyfenoler mättes efter fermentationen för att utvärdera funktionaliteten av drycken. Förändringar i tarmfloran undersöktes efter konsumtion av den fermenterade quinoadrycken

Populärvetenskaplig beskrivning

En dryck som fermenterats med olika starterkulturer och som baseras på quinoa undersöktes med fokus på livsmedelssäkerhet. Innehållet av bioaktiva ämnen mättes efter fermentationen för att utvärdera dryckens hälsoegenskaper. Förändringar i tarmfloran undersöktes efter konsumtion av den fermenterade quinoadrycken.
Kort titelFunctionality, hygiene, and health effects
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012021/09/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier