Kampen mot den eldröda draken: Salamullah- rörelsens uppkomst och förkunnelse i det nutida Indonesien

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet behandlar den nya religiösa rörelsen Salamullah som uppkom i Jakarta mot slutet av 1990-talet. Rörelsens världsåskådning är öppen för impulser och i den multireligiösa kontext som finns i Indonesien integreras islam med kristendom, buddhism, hinduism och andra traditioner till en fortlöpande påverkbar praxis. Jag har genomfört 4 fältarbeten samt följer rörelsens verksamhet via Hemsidan.

Avhandlingsprojektet baseras på religionsantropologiskt fältarbete och textanalys hos den av mig behandlade indonesiska nya religiösa rörelsen Salamullah i Jakarta. Rörelsen, som leds av Lia Aminuddin, är i grunden muslimsk, men har under åren antagit en mer ”indonesisk” prägel. Salamullah förenar de i Indonesien godkända religionernas läror till en unik blandning. I samma utsträckning integreras dagsaktuella politiska och sociala händelser, men även indonesisk mytologi i läran. Det religiösa innehållet utvecklas mycket dynamiskt och rörelsen har hamnat i öppen konflikt med diverse religiösa auktoriteter och institutioner under årens lopp.
Avhandlingen innehåller översättningar och analys av religiösa texter, bilder, hemsidor och sånger som rörelsen producerar själv samt behandlar den stundom intensiva mediabevakning den har orsakat. Genom deltagande observation har jag under fyra fältarbeten kunnat studera rörelsen på plats, dess ritualer och ceremonier likaväl som anhängarnas dagliga liv. Vid dessa tillfällen har jag fått tillgång till ett stort antal av Salamullahs interna religiösa texter och fått möjlighet att analysera deras symbolik i den kulturella uppkomstmiljön. Kontinuerlig internetbevakning är likaså en mycket relevant del av mitt arbete då allt material som publiceras på rörelsens hemsidor är fritt tillgängligt (till skillnad från texter och ritualer för internt bruk). Via Internet håller jag dessutom kontakt med rörelsens anhängare.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012011/12/31