Monitorering av lambåer vid okuloplastiskkirurgiska rekonstruktioner med nya icke-invasiva avbildningstekniker

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att använda moderna avbildningstekniker för att studera blodflödet, funktionen och sammansättningen av periorbital vävnad för att förbättra rekonstruktionerna efter periorbital tumörexcision. Vi studerar och utveckla moderna, icke-invasiva avbildningstekniker, såsom laser speckle contrast imaging (LSCI), diffus reflektionsspektroskopi (DRS) och fotoakustisk avbildning (PAI) Mätningar görs både experimentellt på grisar och på patienter som genomgår rekonstruktiv kirurgi. Kunskap om hur blodflödet och överlevnaden av lambåerna påverkas av dessa kirurgiska ingrepp gör det lättare att utföra enklare och mindre invasiva rekonstruktioner.
Projektet är både experimentellt och kliniskt och genomförs i samarbete med forskare från LTH, Lunds universitet.

För mer information om projektet se vår hemsida:
https://www.photoacoustics.lu.se/
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi
  • Medicinsk bildbehandling