Flicker Explained - Så säkerställs EUs nya ecodesignkrav på temporal ljusmodulation för god belysning och hälsa

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Flimmer, mer korrekt temporal ljusmodulation (TLM), har i och med introduceringen av LED-baserad belysningsteknologi återigen blivit ett problem. TLM har en negativ effekt på människors hälsa i form av irritation, huvudvärk, ögonbesvär och migrän. De negativa konsekvenserna av TLM utgör idag ett hinder för bred och snabb adaption av den nya sortens LED-belysningsteknologi, och där med ett hinder för potentiell energibesparing. I september 2021 träder EU’s nya eco-designdirektiv i kraft. Här ingår för första gången nya standarder för att mäta, samt rekommenderade gränsvärden för TLM. Därmed uppstår ett akut behov av att öka medvetenheten om TLM, och av att fler ska kunna mäta snabbt, enkelt och korrekt. Standarderna som beskriver måtten är dock tekniskt komplicerade, och riktar sig inte till branschfolk. Projektet syftar till att skriva en handledning för branschen, samt åstadkomma en tolkning av standarderna med en vägledning i hur man kan bygga en enkel mätuppställning från grunden.
Kort titelFlicker Explained
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/10/012022/09/30

Samarbetspartner

Finansiering

  • Energimyndigheten