Projektinformation

Beskrivning

Flimmer, mer korrekt temporal ljusmodulation (TLM), har i och med introduceringen av LED-baserad belysningsteknologi återigen blivit ett problem. TLM har en negativ effekt på människors hälsa i form av irritation, huvudvärk, ögonbesvär och migrän.
Denna studie avser att undersöka neurologiska effekter av TLM på hjärnan, såsom visuell stress och huvudvärk. Detta genom att exponera forskningspersoner för olika frekvenser och vågformer av TLM samtidigt som hjärnan undersöks i en MRI-kamera
(Magnetic Resonance Imaging) med tekniken fMRI (functional MRI). I dagsläget finns enbart gränsvärden för det visuella flimret, ingen gräns för neurologisk påverkan. De negativa konsekvenserna av TLM utgör idag ett hinder för bred och snabb adaption av den nya sortens LED-belysningsteknologi, och ett hot mot hälsa och välbefinnande hos en signifikant undergrupp känsliga individer. och där med ett hinder för potentiell energibesparing.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/09/012024/08/31

Finansiering

  • Energimyndigheten

Nyckelord

  • Flimmer
  • fMRI
  • Flicker