FokusRom

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

FokusRom är ett samarbetsprojekt mellan Antikens kultur och samhällsliv och Latin samt mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet. Projektet arbetar med undervisning på avancerad nivå och forskningsnivå samt med forskning. Syftet är att främja ett helhetsstudium av den antika romerska civilisationen på grundval av en samlad historisk, kulturhistorisk och språklig kompetens.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012020/12/31