FOLIO - Forum för litteraturens offentligheter

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är att bredda litteraturstudiet genom att utforska hur författare och olika konstellationer av läsare uppträder som aktörer på skiftande arenor och därvid använder litteraturen för mer eller mindre tydligt formulerade syften. Projektet undersöker hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal när det gäller värderingar och uppfattningar av olika slag.

Vår ambition är att bredda litteraturstudiet genom att utforska hur författare och olika konstellationer av läsare uppträder som aktörer på skiftande arenor och därvid använder litteraturen för mer eller mindre tydligt formulerade syften. Ett konkret exempel: i stället för att försöka åstadkomma en inträngande nytolkning av en klassiker som Brott och straff, vill vi undersöka hur makteliten under Sovjettiden använde den ryska klassiska litteraturen för att skapa en gemensam sovjetisk identitet i det mångnationella samhället - i allt från högtidliga firanden av författares födelsedagar till påkostade filmatiseringar och TV-produktioner.

Vi ämnar undersöka hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal när det gäller värderingar och uppfattningar av olika slag, vilka framstår som angelägna i den tid där de formuleras – företrädesvis under de senaste två seklerna. Det betyder att vi betraktar det offentliga samtalet – debatten – om litteraturen som en väsentlig del av själva litteraturen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31