Folhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden som berör Skånes folkhögskolor. Syftet med kompetensutvecklingsprojektet har bland annat varit att öka fokus på och kompetens inom Entreprenörskap, Hållbar utveckling – Ny teknik samt Kommunikation. I detta ligger en ökande samverkan folkhögskolorna emellan. Vi har i utvärderingen undersökt huruvida projektets syfte uppnåtts, detta genom en aktörsfokuserad utvärdering med aktörernas upplevelser i centrum. Aktörerna i vår utvärdering är personal på medverkande folkhögskolor. Aktörerna har erbjudits medverka i intervjuer och enkäter, samt att vi har medverkat vid gemensamma möten och kick-offer.

Projekt Folkhögskola 2.0 var på många sätt ett mycket omfattande projekt, för vilket det krävs omfattande förändringsarbete av folkhögskolorna för att kunna säga att projektets olika syften uppnåtts. Vad vi utvärderare konstaterade var att projekt Folkhögskola 2.0 har nått en god bit på vägen, att man har tagit de första viktiga stegen mot ett ökat samarbete och mot en större förståelse för varandra.

Förändringsprocessen har bara inletts, och för att kunna fortsätta i samma positiva riktning är det av stor vikt att vara varse om, och ta hänsyn till, en del omständigheter som under utvärderingen visat sig vara särskilt viktigt för det fortsatta arbetet. Vi utgår från några centrala begrepp som utkristalliserats som särskilt viktiga för att förstå de förutsättningar som finns för att gå vidare med samverkan; kultur, makt, förväntningar, struktur, tydlighet, kommunikation samt korrekt fokus. Först av allt kommer tydligheten. I ett projekt av denna storlek, eller i vilket projekt som helst är det av stor vikt att det råder tydlighet om vad som gäller, när saker och ting händer samt vem som ansvarar för det.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/03/012013/03/01