"Böckernas Folk"- islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa.

  • Roslund, Mats (PI)
  • Andrén, Anders (Forskare)
  • Fazlhashemi, Mohammad (Forskare)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Sverige står svagt när det gäller kunskap om medeltidens islamiska och judiska kultur i det i övrigt kristna Europa. Det existerar ingen samlad plattform för kunskapsuppbyggnad och analys. Vårt projekt avser att bryta upp de homogena block som kristenheten, islam och judendom till synes utgjorde under medeltiden. Dessutom vill vi integrera skandinavisk historieskrivning med Syd- och Centraleuropa.

Ofta beskrivs relationen mellan kristna och islamiska kulturer under medeltiden utifrån geografiskt avgränsade områden, med ett kristet Europa och ett muslimskt arabiskt område. Därför diskuteras kulturmöten dem emellan främst utifrån de geografiska skärningspunkterna mellan dessa kulturområden, till exempel de europeiska korstågen i Levanten. Men detta projekt utgår från andra perspektiv, nämligen att det fanns stora kristna och judiska befolkningar i det islamiskt dominerade områdena och att det fanns muslimiska och judiska befolkningar i det kristna Europa. Projektet ”Böckernas Folk” – islamiska och judiska perspektiv på det medeltida Europa är inriktat på samspelet mellan de tre religiöst färgade kultursfärerna i båda områdena, men inom det som idag definieras som Europa. Fokus ligger på kultur snarare än religion och tro.

Projektet avser att belysa tre områden som visar på heterogenitet och möjlighet till ömsesidig påverkan mellan de tre kulturerna. Ett delprojekt har sin tyngdpunkt i Medelhavsområdet och de andra två har Centraleuropa och Skandinavien som undersökningsområde. Mats Roslund planerar att undersöka Sicilien och södra Italien under islamisk tid. Anders Andrén tänker studera judisk diaspora och framställningar av judar i Centraleuropa och Norden. Slutligen har Mohammad Fazlhashemi för avsikt att behandla islamisk litteratur i original eller i översättning, som rent fysiskt fördes till Skandinavien under medeltiden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)