Formatfrågor: Metodologiska ingångar till formatstudier

 • Vesterlund, Eskil (Forskare)
 • Emanuelsson, Viktor (Forskare)
 • Malmstedt, Johan (Forskare)
 • Kjellström, Zakayo (Forskare)
 • Hansson Nilsson, Leo (Forskare)
 • Siegrist, Hannah (Forskare)
 • Müller, Klara (Forskare)
 • Rozenberg, Sebastian (Forskare)
 • Svensson, Anna (Forskare)

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Under de senaste åren har begreppet format - som form, som dimension och som strukturell länk mellan medium och innehåll - kommit att diskuteras i en internationell medievetenskaplig kontext. Detta projekt/nätverk syftar till att med avstamp i den framväxande internationella formtatforskningen bidra med empiriska uppslag från ett svenskt perspektiv och samtidigt introducera format som ett analytiskt begrepp i svenska humanistiska mediestudier.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/09/14 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet: Institutionen för idé och lärdomshistoria (Projektpartner)
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå Universitet (huvudsaklig)
 • Department for film and media studies, Stockholm university (Projektpartner)

Nyckelord

 • format
 • mediehistoria
 • medievetenskap
 • vetenskapshistoria
 • digitala metoder
 • Formatfrågor: Uppstartsmöte

  Eskil Vesterlund (medverkande), Viktor Emanuelsson (medverkande), Zakayo Kjellström (medverkande), Johan Malmstedt (medverkande), Klara Müller (medverkande), Hannah Siegrist (medverkande), Leo Hansson Nilsson (medverkande), Sebastian Rozenberg (medverkande) & Marec Jankovic (inbjuden talare)

  2022 sep. 142022 sep. 15

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs