Forskningsnoden för studier i analog kultur

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Forskarna inom noden för studier i analog kultur möts i intresset för samspelet mellan människor och medier, mellan samhällen och kommunikationsstrukturer och vi är särskilt inriktade på frågor som har med analog, grafisk kommunikation att göra. Vi ägnar oss åt frågor som har att göra med informationsspridning och informationspolitik, kunskaps- och idéutveckling, kunskapsackumulation, samlande, arkivering och offentliggörande, utveckling av standarder och avvikelser, läs- och skrivkultur, massamhälle-individualism, ikonografi och visuell kultur, representation och reproduktion, intermedialitet och mediematerialitet, grafiska konventioner och grafisk retorik samt historiska och teoretiska aspekter på teknik och formgivning, för att nämna några exempel. Materialitetens betydelse för upplevelsen och förståelsen av medier och de budskap de kommunicerar är ett viktigt tema. Vi omfattar inte endast tryckta medier utan även andra analoga, grafiska mediers roll inom tryckkulturen med frågor såsom det handskrivnas, tecknades, ritades, ristades eller maskinskrivnas (alltså ”originalens” och ”det unikas”) betydelse, både som sådana och i kulturer kännetecknade av grafisk reproduktion. Ett område som ägnas särskilt intresse inom noden för analog kultur är metodologi och särskilt frågor om den grafiska artefakten som kunskapskälla och evidensmaterial.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/03/01 → …