Från byråkrati till innovation

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta är ett Vinnovafinansierat projekt där syftet har varit att empiriskt visa på de största utmaningarna för ett ökat tillgängliggörande av öppna data och att visa på möjliga vägar fram. Medverkande institutioner var Media Evolution, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, BTH Innovation (wi.se), och Lunds universitets Internetinstitut (LUii).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/07/022012/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Media Evolution (huvudsaklig)
  • Sydsvenska Industri och Handelskammare
  • BTH innovation

Fria nyckelord

  • Öppna data
  • Innovation