Från kunskap till handling inom svensk äldreomsorg -förutsättningar för samverkan och evidensbaserad praktik i den nära vården

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/03/012030/02/28