Från marknadsorientering till varumärkesorientering – en ny väg till ökad tillväxt och lönsamhet?

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I detta forskningsprojekt utforskas varumärkesorientering som koncept och ställs mot marknadsorientering. I projektet undersöks organisationer både i privat och offentlig sektor med såväl kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskningsprojektet startade 2012 och avslutas 2017.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/08/112017/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi