Frikopplingstjänster Nya managementpraktiker för en ny socio-materialitet av avfall

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Att frikoppla avfallsproduktion från ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. En sådan frikoppling på samhällsnivå förutsätter en frikoppling på företagsnivå.

Syftet med projektet Frikopplingstjänster är att förklara hur avfallsbolag kan utvecklar tjänster som hjälper industriella och kommersiella företag att bryta sambandet mellan ekonomi och produktionen av avfall, och därmed bidrar till att föra det lokala näringslivet och regionen mot en mer hållbar framtid.
AkronymFT
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/012016/08/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Avfall
  • Avfallsförebyggande