Från A1 till C2 - lingvistiska korrelat till den Gemensamma europeiska referensramens nivåer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Europarådets inflytelserika ramverk för lärande, undervisning och bedömning av språkfärdigheter, Common European Framework of Reference (CEFR) beskriver sex huvudnivåer, från A1 till C2. CEFR utgår från vad en språkanvändare kan göra med språket på olika nivåer. I projektet studerar vi vilka språkliga strukturer som korrelerar med nivåerna. Vi arbetar med engelska, franska och italienska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012011/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier