From pebbles to planets: towards new horizons in the formation of planets

  • Johansen, Anders (PI)
  • Yang, Chao-Chin (Forskare)
  • Bitsch, Bertram (Forskare)
  • Ros, Katrin (Forskarstuderande)
  • Wahlberg Jansson, Karl (Forskarstuderande)
  • Carrera, Daniel (Forskarstuderande)
Filter
Aktiva

Sökresultat