Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012025/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Den kondenserade materiens fysik