Gärningen som processram - Minimistandard för gärningsbeskrivning och gränsdragningen mellan samma och annan gärning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Inom ramen för det treåriga forskningsprojektet utforskas det straffprocessuella gärningsbegreppet som processram i brottmål. Närmare bestämt fokuserar projektet på två frågeställningar. Dels om det finns en ”minimistandard” för gärningsbeskrivningar som sätter en lägsta gräns för vad som kan utgöra en gärning i straffprocessuell mening dels enligt vilka kriterier det avgörs vad som enligt 30 kap 3 § RB utgör samma eller annan gärning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/01 → …

Fria nyckelord

  • Processrätt
  • Straffprocessrätt