Att titta på vad man skriver

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

En sak som skiljer skriven språkproduktion från talad är att skribenten har tillgång till det språk hon redan producerat på pappret eller skärmen framför sig. Med hjälp av bland annat ögonrörelsestudier undersöks vilken betydelse denna tillgång till den redan producerade texten har för det som kommer efter och hur skribenten använder den för att skapa sammanhang i sin text.

Hur viktigt är det att titta på texten medan man skriver? Och har det betydelse för slutprodukten hur och var man tittar? Tidigare undersökningar har visat att trots att många skribenter ägnar en stor del av skrivtiden åt att titta på sin framväxande text, går endast en mindre del (i medeltal 15 %) av denna tid åt att läsa i traditionell mening. Frågan är vad skribenterna gör under återstoden av tiden. Dessutom verkar inte mängden läsning ha något samband med textkvaliteten.

Syftet med denna undersökning är att studera hur den återkoppling en skribent får på sin text påverkar dels de pågående skrivprocesserna, dels hur den färdiga texten uppfattas. För att undersöka detta används bl.a. en ögonrörelsemätare för att kartlägga skribentens blickbeteende under skrivandet. På så sätt kan man se när skribenten läser sin text, bara följer insättningspunkten med blicken, eller på andra sätt tittar på texten.

I ett av de planerade experimenten tränas skribenten i en speciell så kallad triple task-metod , för att senare under olika skeenden av skrivandet kunna rapportera vilken delprocess hon eller han just då är upptagen av (t.ex. planering, skrivande av något planerat, genomläsning, eller redigering). Genom att analysera svaren och koppla samman dem med data från ögonrörelsemätningen kan vi få en bild av vilka delprocesser i textproduktionsprocessen och vilka blickbeteenden som hör ihop samt om och i så fall hur blickbeteenden används för att skapa sammanhang i en text.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31