Genterapi med precisions målinriktning för epilepsi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Epilepsi drabbar 1% av befolkningen (över 60 miljoner människor) över hela världen. Cirka 30% av personer med epilepsi är resistenta mot nuvarande anti-epilepsi mediciner. Den årliga kostnaden för epilepsi i Europa beräknas till 15 miljarder €. Epilepsibehandling av just de läkemedelsresitenta patienter är ett stort hälsovårdsproblem som motiverar ansträngningar för att utveckla nya behandlingsstrategier för dessa patienter.

Huvudsyftet med detta projekt är att undersöka nya precisions genterapi för att möjliggöra framtida kliniska tillämpningar. Detta innebär att man behöver mer förståelse för grundläggande mekanismer för epilepsi, och utveckling av nästa generations genterapi, genom kombinatoriska, cellpopulationsspecifika genöverföringsstrategier som har blivit möjliga på grund av den senaste tidens tekniska framsteg inom viral vektor- och molekylärbiologisk teknik.
Vi kommer att undersöka möjligheter för inriktning av specifika terapeutiska gener selektivt mot exitatoriska och inhibitoriska nervceller och mot de nervcellerna som initierar anfall för att normalisera ökat retbarhet av epileptiska nätverket i hjärnan och uppnå överlägsen kontroll av epileptisk anfall, i det senare fallet , med minimal inverkan på normal hjärnfunktion. Nya metoder för genterapi kommer att valideras i human läkemedelsresistent epileptisk vävnad erhållen genom kirurgisk operation från patienter, och genomföra första kliniska prövningen med genterapi hos patienter med läkemedelsresistent epilepsi inom närmaste framtid.
Vi kommer att använda optogenetiska, kemogenetiska och andra avancerade kombinatoriska genterapistrategier för att uppnå detta ambitionsmål. Projektet är i linje med vårt forskningsprogram i denna riktning under många år, och som för närvarande är i det sista steget av preklinisk utveckling och kommer att resultera i en klinisk prövning med genterapi för läkemedelsresistent epilepsi. Den här kliniska prövningen kommer att genomföras i samarbete med spin-off-företaget CombiGene AB (Sverige) i år 2022. Resultatet av denna studie kommer att lära oss om säkerhet och tolerans för genterapi, samt effektivitet för att motverka epileptiska anfall.
I detta projekt kommer vi också ta upp genusperspektivet inom epilepsibehandling med genterapi, vilket inte är ett vanligt ämne inom epilepsiforskning. Vi tror att genusperspektivet i prekliniska experimenter kan resultera i nya kunskap som kommer att informera oss om potentiella könsskillnader vilka måste tas med när vi utvecklar nya behandlingsmetoder för epilepsi.
Forskningen i detta projekt kommer att leda till en bättre förståelse av grundläggande mekanismer för epilepsi och nya möjligheter för avancerade genterapier för att motverka de förändringar i hjärnan som leder till utveckling av läkemedelsresistenta epilepsier. Det kommer också att öppnas för nya vägar mot translationell och klinisk genterapi i framtiden, vilket kommer att gynna läkemedelsresistenta patienter med epilepsi.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012026/12/31

Finansiering

  • Olle Engkvists stiftelse
  • Swedish Research Council