Genes, depression and suicidality (GEN-DS)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bakgrund. Tidigare forskning talar för att biologiska faktorer kan göra suicidbenägna patienter med depression mer sårbara för stress eller svårare att behandla, än deprimerade patienter som inte är suicidbenägna.
Syfte: Avsikten är hitta strategier för hur kunskap om patienternas sårbarhet för stress och farmakogenetik kan användas vid behandling av patienter med depression. Vi har ett särskilt fokus på patienter med självmordsbenägenhet. Projektet har tre delar. 1. En allmän del som undersöker samband mellan suicidbenägenhet, depression och biologiska faktorer som har betydelse för hur stressen regleras i kroppen. Vi vill ta reda på om den stress-relaterade biologin kan tänkas haft någon inverkan på hur patienterna svarat på behandlingen. 2. Projektets andra del undersöker på vad sätt farmakogenetiska faktorer kan har betydelse för hur patienterna svarat på läkemedelsbehandlingar. 3. I den tredje delen erbjuds patienter med avvikelser i genuttrycket för CYP2D6 och deras behandlande läkare farmakologisk rådgivning för att undersöka om deras behandling kan optimeras.
Metoder. Patienter med depression undersöks specialist eller ST-läkare i psykiatri med MINI, SCID-II, CPRS och en semi-strukturerad intervju avseende hereditet, livslopp, psykosociala faktorer och resultat av tidigare behandlingar. Helblod och plasma sparas i biobank för senare analys av faktorer som kan ha betydelse för depression, sårbarhet för stress och suicidalitet. CYP2D6-genen analyseras omgående inför eventuell farmakologisk rådgivning.
Resultat: Hittills har 300 patienter inkluderats i studien, varav cirka 100 tidigare gjort suicidförsök. Målet är att rekrytera 520 patienter. Materialet beräknas vara insamlat vid årsskiftet 2018/2019 Därefter följer resultatbearbetning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/01/02 → …