Genetic predisposition for multiple myeloma

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic malignancy. While the causes are unknown, some cases are throught to have an inherited genetic background. We aim to identify DNA sequence variants and genes predisposing for MM, and characterize them functionally. The project is made feasible by unique biobank and registry materials from the Nordic region. It will provide deepened insight into the landscape of MM risk alleles, and their functional and clinical consequences. It is funded by major grants, including from the Swedish Research Council and the Swedish Cancer Foundation.

Populärvetenskaplig beskrivning

Multipelt myelom (MM) är den näst vanligaste formen av blodcancer. Vi undersöker hur genetisk variation styr risken att drabbas. Sjukdomen kännetecknas av ohämmad växt av s k plasmaceller i benmärgen, vilket leder till blodbrist, smärtsamma skelettskador och njurskador. Orsaken till MM är okänd, men tycks vissa fall ha en ärftlig bakgrund. Tidigare var det helt okänt vilka gener och genvarianter som låg bakom MM. Nyligen har vår forskargrupp och fem andra forskargrupper i Europa och USA hittat genvarianter (DNA-sekvensvarianter) på 18 olika ställen i genomet som ökar risken att drabbas. Dessa färska fynd innebär ett stort genombrott, men en rad kunskapsluckor kvarstår. T ex förklarar de upptäckta genvarianterna bara 20% av den ärftliga risken. Det är också okänt varför man får MM av dem. De underliggande mekanismerna är ett mysterium. I detta projektet gör vi: (a) kraftfulla genetiska studier för att få en mer komplett bild av vilka gener och genvarianter som predipsonerar för MM; (b) omfattande funktionella studier för att förstå vilka molekylära effekter de identifierade genvarianterna har, samt deras kliniska betydelse. Projektet bygger på unika prov- och registermaterial från bl a Svenska Nationella Myelombiobanken, och kommer att utföras i nära samarbete med forskare och kliniker på flera platser i Sverige och fem andra centra i Skandinavien, Europa och USA.
Kort titelFOCUS-MM
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2011/01/03 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • deCODE Genetics
 • Skåne University Hospital
 • Copenhagen University Hospital
 • Norwegian University of Science and Technology
 • German Cancer Research Centre
 • Institute of Cancer Research London
 • University of Arkansas for Medical Sciences
 • Broad Institute
 • Karolinska Institutet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande