Genetisk topografi och tumörimmunogenicitet i bukspottkörtelcancer

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Evaluating the genetic and immunogenic evolution of pancreatic cancer during the coarse of chemotherapy treatment.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/03/012023/03/01

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk genetik
  • Immunologi inom det medicinska området