Genomisk karakterisering av trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) representerar ca 9% av all bröstcancer i Sverige. TNBC är starkt associerad till förändringar i BRCA1 genen vilken orsakar en stor andel av ärftlig bröstcancer. BRCA1 är en central gen i DNA reparation, vilket därmed kopplar TNBC till även DNA reparations defekter. Genom bred genomisk karakterisering av DNA, RNA, epigenetiska och protein förändringar i TNBC undersöks den kliniska betydelsen av olika signaturer avseende exempelvis prognos efter standardterapi. Genom integration av multipla lager av genomisk data vill vi karakterisera det molekylära landskapet i TNBC, med mål att skapa en ny integrerad molekylär taxonomi genom avancerad bioinformatik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) representerar ca 9% av all bröstcancer i Sverige. Karakteristiskt för bröstcancerformen är att den oftare drabbar yngre kvinnor, har en betydande ärftlig komponent och ger tidiga återfall. Det är en klinisk subgrupp av bröstcancer för vilken det fortfarande saknas biomarkörer och möjlighet till riktad behandling. Detta projekt syftar bland annat till att förbättra vår förståelse på helgenom basis av vilka förändringar som finns på DNA, RNA, epigenetisk, och proteinnivå i TNBC och huruvida dessa kan omsättas till ny diagnostik, prognostik, och terapival.
Kort titelTNBC genomik
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/07/012025/10/01

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • trippelnegativ bröstcancer
  • helgenomsekvensering
  • genomics