Geo-Academy: Innovative digital GEO -Tools for enhancing teachers' green and spatial skills towards an effective STEAM Education for Sustainable Development

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/06/012026/05/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • National Technical University of Athens (huvudsaklig)
 • Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE
 • Spotin
 • Eurisy
 • Cyprus Pedagogical Institute
 • European University Cyprus
 • Pedagogical University, Tyrol
 • Austrian Space Forum
 • University of Coimbra
 • NUCLIO
 • STEAM Edu

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Geovetenskap och miljövetenskap
 • Utbildningsvetenskap
 • Naturvetenskap