Grammatisk utveckling i vuxnas inlärning av svenska som ett andraspråk. En jämförelse mellan illitterata och litterata inlärare.

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusEj startat

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Nyckelord

  • grammatisk utveckling
  • litteracitet och skolbakgrund
  • processbarhetsteorin
  • svenska som ett andraspråk