Hållbar utveckling av biobränslebaserad kraft- och värmeproduktion

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/162022/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Kraftringen energi AB

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion