Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka det upplevda värde som kan noteras bland patienter med kroniska smärttillstånd som deltar i ett litteraturprogram där 6-8 patienter, som avslutat sin femveckors behandling på Smärtrehabilitering, träffas en gång i veckan under åtta veckor för att under halvannan timme och under ledning av en samtalsledare läsa och diskutera litteratur.

Vi vill besvara frågan huruvida och i vilken grad delad läsning inverkar på deltagarnas livssituation. Projektet har karaktären av pilotstudie. Resultatet kommer att ligga till grund för en större ansökan där delad läsning erbjuds en större patientgrupp (uppemot 300–400 personer) som genomfört specialiserad smärtrehabilitering. Det föreslagna projektet syftar därför till metodutveckling avseende genomförande av och dokumentation av interventionen samt bearbetning av insamlad empiri.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012018/06/30