Hallen på Höjden. Dynastiers residens och domän.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Några kilometer söder om Lund låg hövdingagodset Uppåkra under järnåldern. Från ca 100 f. Kr. till 1000-talet e. Kr. utgjorde det en mäktig syn för ankommande från när och fjärran. I blickfånget för vår forskningsinsats med namnet ”Hallen på Höjden – dynastiers residens och domän” står den mest iögonfallande byggnaden, den imponerande hallen som utgjort huvudsäte för uppåkragodset. Här höll man hov och bjöd in till samråd. Tillsammans med det intilliggande unika kulthuset utgjorde hallen ett fysiskt och mentalt centrum för det omfattande jordagodset, med kontroll över resurser och världsbild långt över det angränsande landskapet.

Uppåkra är Skandinaviens enda bosättning med lämningar från hela järnåldern. Vi kan därför på ett ojämförligt sätt nå processerna i samhällsbygget under 1000 år. Hallen är en noga utvald ”tårtbit” på 800 kubikmeter kulturjord där arkivet med järnålderns historia gömmer sig, som vi nu vill undersöka. Detta gör vi med både traditionell arkeologisk stratigrafi och de senaste metoderna hämtade från naturvetenskapen. Det är ett ordentligt stycke Skåne som på fyra år ska avlockas sin information. För att kunna hantera uppdraget behövs naturvetenskaplig expertis samt de bästa arkeologer som finns att få.

Populärvetenskaplig beskrivning

Några kilometer söder om Lund låg hövdingagodset Uppåkra under järnåldern. Från ca 100 f. Kr. till 1000-talet e. Kr. utgjorde det en mäktig syn för ankommande från när och fjärran. I blickfånget för vår forskningsinsats med namnet ”Hallen på Höjden – dynastiers residens och domän” står den mest iögonfallande byggnaden, den imponerande hallen som utgjort huvudsäte för uppåkragodset. Här höll man hov och bjöd in till samråd. Tillsammans med det intilliggande unika kulthuset utgjorde hallen ett fysiskt och mentalt centrum för det omfattande jordagodset, med kontroll över resurser och världsbild långt över det angränsande landskapet.

Uppåkra är Skandinaviens enda bosättning med lämningar från hela järnåldern. Vi kan därför på ett ojämförligt sätt nå processerna i samhällsbygget under 1000 år. Hallen är en noga utvald ”tårtbit” på 800 kubikmeter kulturjord där arkivet med järnålderns historia gömmer sig, som vi nu vill undersöka. Detta gör vi med både traditionell arkeologisk stratigrafi och de senaste metoderna hämtade från naturvetenskapen. Det är ett ordentligt stycke Skåne som på fyra år ska avlockas sin information. För att kunna hantera uppdraget behövs naturvetenskaplig expertis samt de bästa arkeologer som finns att få.
Kort titelHallen på Höjden
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012026/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi