Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi tillbringar omkring 90 % av vår tid inomhus. Detta gör att mikromiljöerna i de
byggnader vi vistas i har stor inverkan på vår hälsa, inlärningsförmåga, produktivitet, kreativitet och på vårt allmänna välbefinnande. Fastän vi lever på 2000-talet, har vi fortfarande stora problem exempelvis med otillräcklig luftkvalitét, förhöjda fukthalter, mögeltillväxt, temperaturväxlingar, buller och smittspridning inomhus. Vår inomhusmiljön är komplex. Det finns många faktorer som påverkar oss, som luftföroreningar, ventilationens verkningsgrad, luftfuktighet, temperatur, luktförnimmelser, buller, ljusförhållanden, byggnadens och inredningens funktion och design, möjligheter till socialinteraktion och arbetsorganisation. För att nämna några. Dessa faktorer samspelar dessutom med individers fysiologiska och psykologiska predisposition för dessa exponeringar, vilket gör området både stort och svårt att utforska.

Det övergripande målet med temats arbete är att förstå hur vi kan skapa en sund och hållbar inomhusmiljö för att tillgodose hälsa, välbefinnande, produktivitet och kreativitet och samtidigt bemöta nya miljömässiga stressfaktorer (t.ex. ett varmare klimat) och sociala behov (t.ex. en åldrande befolkning och ökad sensibilisering) samt sträva efter ett hållbart resursutnyttjande. Denna komplexa utmaning kräver ett holistiskt synsätt och en multidisciplinär plattform bestående av forskare inom olika fält och discipliner.

Några av de frågor som temat kommer att ta sig an är:
• Vilka metoder kan användas för att undersöka kombinerade effekter av
multipla faktorer som påverkar vår hälsa, komfort, produktivitet och
inlärningsförmåga i inomhusmiljön?
• Vilka är utmaningarna och möjligheterna för att skapa en fungerande
inomhusmiljö, utifrån byggnaders design och funktion, med tanke på
klimatförändringar och förändringar i energiförbrukning?
• Att definiera kunskapsluckorna rörande exponering i inomhusmiljön och dess
effekter på hälsa, komfort, produktivitet och inlärningsförmåga.
• Att hitta en balans mellan strävan efter minskad energiförbrukning och
samtidigt tillhandahålla tillräcklig ventilation, temperatur och luftfuktighet för
att säkerställa hälsa, välbefinnande, produktivitet och komfort för de boende.

Resultaten från temat kommer att kommuniceras med representanter från industrin, praktiker inom fältet och övriga intressenter i ett slutsymposium samt genom kunskapssammanfattningar (”white paper”).

Den 30 oktober bjöd projektet in till en heldag fylld av föreläsningar och diskussioner på temat ”en sund inomhusmiljö”. Evenemanget var kostnadsfritt och vände sig till alla intresserade.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/08/132015/08/14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap