Heavy Element Research at LBNL 88-Inch Cyclotron

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Atoms containing atomic nuclei with more than 103 protons are classed as 'superheavy'. We explore superheavy nuclei both in terms of their nuclear structure as well as their mere existence. To date (2023), no atomic nuclei with a proton number in excess of Z=118 have been observed. The project is part of the US-led search for the element with proton number Z=120.
StatusEj startat
Gällande start-/slutdatum2024/10/012028/09/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Lawrence Berkeley National Laboratory (Projektpartner) (huvudsaklig)

Finansiering

  • The Regents of the University of California

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik