Helsingborgs HLR och Kardiovaskulära forskningsgrupp

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Helsingborgs HRCR-grupp gör forskning inom fälten HLR och Kardiologi, målet med pågående projekt är att optimera läkemedelsbehandlingar och organisatorisk struktur inom dessa två områden.

För tillfället pågår tre doktorandprojekt:

1. Vilka är de fysiologiska effekterna av adrenalin vid hjärtlungräddning? (Carl-David Dolata).

2. Läkemedelsbehandling med Tambocor vid förmaksflimmer, kan vi optimera denna behandling? (Alexander Siotis).

3. Adrenalindosering och neurologiskt utfall vid hjärtlungräddning (Adam Åkerman).

Och två läkarutbildnings projekt:

1. En jämförande studie av ECMO metoder vid hjärtstopp (Kalina Nikolova)

2. Vilken inverkan har de nya riktlinjerna för kolesterolsänkande läkemedel på behandlingsstrategin för patienter med
akut koronart syndrom och hur hänger detta samman med kostnadsnyttan för den globala riskreduceringsstrategin? (Per Gottfridsson)

Samt ett sjuksköterskeprojekt:

1. Nydebuterat förmaksflimmer. En utvärdering av införande av ett ”snabbspår” för patienter som söker på akutmottagningen med nydebuterat förmaksflimmer. (Anette Asp)Populärvetenskaplig beskrivning

Gruppen HRCR, är en grupp som arbetar med forskning inom hjärtlungräddningsområdet och inom annan hjärtsjukvårdsforskning. Det övergripande målet med gruppens forskning är i de inledande projekten att utvärdera läkemedels samt organisationsstrukturers effekter på behandlingar i dessa två områden. Målet är att förbättra behandlingar och utfallet av dessa för patienter med hjälp av effektivare användning av tillgängliga läkemedel och optimera omhändertagandet.
Kort titelHRCR-Gruppen
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/02/01 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Oslo university hospital
 • Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya
 • Mario Negri Institute for Pharmacological Research
 • University of Alaska Anchorage
 • Sarver Heart Center

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Omvårdnad

Fria nyckelord

 • Hjärt-lungräddning
 • Förmaksflimmer
 • EKG
 • Ekokardiografi