Projektinformation

Beskrivning

HEX består av en grupp forskare från olika ämnen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna som samarbetar om att försöka hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora. I arbetet ingår även experiment med nya gestaltningsformer för humanistisk forskning.
Syftet med HEX är att experimentera med nya gestaltningsformer för humanistisk forskning, samt att hitta nya kvalitetshöjande tvärvetenskapliga former för densamma. Ett led i arbetet är att skapa kontakter och samarbeten såväl inom Humanistisk och teologiska fakulteterna som med universitetet i övrigt samt med externa aktörer. Strategin har varit att i första hand etablera en tvärvetenskaplig grupp bestående av unga disputerade forskare från olika humanistiska ämnen.
Verksamheten startade i januari 2005, med ekonomiskt stöd från Erik Philip Sörensens stiftelse. Idag finansieras HEX med medel från humanistiska och teologiska fakulteterna. Från och med 2019 tillförs dock inga nya medel

Populärvetenskaplig beskrivning

HEX består av en grupp forskare från olika ämnen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna som samarbetar om att försöka hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora. I arbetet ingår även experiment med nya gestaltningsformer för humanistisk forskning.
Kort titelHEX
AkronymHEX
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2005/01/012024/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Humaniora

Fria nyckelord

 • Interdisciplinär
 • experimentell
 • What's the Problem in Problem Gaming

  Enevold, J. (red.), Thorhauge, A-M. (red.) & Gregersen, A. (red.), 2018 apr., Nordicom. 123 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)ForskningPeer review

  Öppen tillgång
  Fil
  1067 Nedladdningar (Pure)
 • Introduction to Game Love

  Enevold, J. & MacCallum-Stewart, E., 2015, Game Love: Essays on Play and Affection. Enevold, J. & MacCallum-Stewart, E. (red.). Jefferson: McFarland, s. 1-10 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

  Öppen tillgång
  Fil
  167 Nedladdningar (Pure)