Höggradig serös, endometrioid och klarcellig ovarialcancer: klassificering, ursprung och immunreglering

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektets mål är att öka förståelsen för heterogenitet och mikromiljö i ovarialcancer, framför allt subtyperna höggradig serös och klarcellig cancer. Vi vill fastställa pålitliga biomarkörer i dessa subtyper och identifiera nya möjliga behandlingsstrategier. Molekylära samband mellan endometrios och ovarialcancer kommer att undersökas för att utröna om endometrios, eller särskilda subtyper av endometrios, kan vara genetiskt/kausalt kopplade till utveckling av ovarialcancer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/11/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Cell- och molekylärbiologi