Historieundervisning för framtiden. En historiepedagogisk studie av studenters lärande inom högre utbildning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I projektet söker vi utveckla historieundervisning på universitetsnivå. Vi vill förflytta fokus i den pedagogiska debatten från "vad studenter ska veta om det förflutna" till "vad studenter ska kunna göra", dvs vilka färdigheter som de ska utveckla och hur det bäst kan ske. Projektet består av en pilotundersökning av studenters lärande på en temakurs på B-nivå. I fokus står studenternas förmåga att ställa relevanta historievetenskapliga frågor till ett avgränsat källmaterial.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/012020/08/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Pedagogiskt arbete