Hur fetma och fria fettsyror bidrar till utveckling av levercancerr

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vi studerar levercancer med fokus på Hepatocellulärt carcinom (HCC). Syftet med vår forskning är undersökningen av hur fria fettsyror skulle kunna bidra till utvecklingen av HCC. Till detta ändamål kommer vi att förändra nivån av fria fettsyror i experiment med celler och musmodeller för att undersöka hur detta påverkar utvecklingen av HCC. Vi ämnar också utröna de molekylära mekanismerna i utvecklingen av HCC. Fokus kommer att läggas på uppklarningen av dessa mekanismer i hepatocyter, den celltyp som ger upphov till HCC, och klargöra hur stressen som förorsakas av fria fett syror initierar karcinogenes. hur fria fettsyror skulle kunna bidra till utvecklingen av HCC. Till detta ändamål kommer vi att förändra nivån av fria fettsyror i experiment med celler och musmodeller för att undersöka hur detta påverkar utvecklingen av HCC. Vi ämnar också utröna de molekylära mekanismerna i utvecklingen av HCC. Fokus kommer att läggas på uppklarningen av dessa mekanismer i hepatocyter, den celltyp som ger upphov till HCC, och klargöra hur stressen som förorsakas av fria fett syror initierar karcinogenes.

Populärvetenskaplig beskrivning

Our goal is to understand how obesity and elevated free fatty acids regulate the development of liver cancer. Once we understand the mechanism, this allows us to propose new therapeutic approaches. Since free fatty acids affect lipid metabolism, insulin secretion, and inflammation, there are a lot of options to regulate HCC. We are proposing to use several alternative approaches to determine the molecular pathways that are used by free fatty acids to regulate the development of HCC. Since obesity is becoming more prevalent in the population, our work addresses a clinical unmet and hopefully will lead to new HCC treatments.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • Cancerfonden