Human IgE repertoires and an anti-allergome resource

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

IgE is the molecular form of antibodies that when bound to mast cells will initiate allergic (hypersensitivity type I) reactions upon encounter with the allergen against which it is specific. Little is known about the molecular nature of antibody recognition of individual allergens. This project aims at defining the characteristics of human IgE recognition of allergens and to provide a resource of human antibodies targeting such allergens for a variety of applications.

Populärvetenskaplig beskrivning

Antikroppar är proteiner som oftast skyddar oss mot sjukdom. De gör det genom att binda till främmande ämnen (t.ex. bakterier, virus och gifter) och därefter medverka till att dessa förstörs. Tyvärr kan de också i vissa fall ge upphov till sjukdom när fel sorts antikropp reagerar med något ämne på ett olämpligt sätt. Allergi är en sådan sjukdom, där en speciell sorts antikroppar, s.k. IgE, binder till annars ofta ofarliga ämnen (allergener). T.ex. kan gräspollen, trädpollen, mat (t.ex. nötter), djur och kvalster innehålla sådana allergener. Väldigt många allergener är kända och deras egenskaper är väldigt väl bestämda. Antikroppar, t.ex. IgE är däremot mer varierade inte minst därför att varje individ skapar sin egna unika uppsättning av antikroppar. Dessutom finns IgE, i motsats till många andra antikroppar som skyddar oss mot sjukdom, i väldigt små mängder i kroppen. De är därför svåra att komma åt och studera i detalj. Vi använder oss av molekylärbiologiska metoder för att isolera och studera mänskliga IgE som binder till allergener (t.ex. från gräspollen, trädpollen och kvalster). Avsikten är att bättre förstå den allergiska sjukdomen, samt att förbättra diagnostik och behandling av dessa. I det senare fall kan detta ske t.ex. genom att möjliggöra framställning av vacciner med mindre grad av biverkningar.
Kort titelHuman IgE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2003/01/01 → …

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Stanford University
 • King's College London
 • Medical University of Vienna

Finansiering

 • National Institutes of Health, United States
 • Swedish Research Council
 • Alfred Österlunds stiftelse
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse
 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Immunologi inom det medicinska området
 • Immunologi
 • Biokemi och molekylärbiologi