Projektinformation

Beskrivning

Advanced Study Group, at Pufendorf Institute

Populärvetenskaplig beskrivning

Mycket av mänsklig interaktion och kommunikation sker alltmer i ett digitalt universum. Vi lever våra professionella och personliga liv både offline och online. På jobbet utgör datorer ett viktigt verktyg; Privat är smarttelefonen allestädes närvarande. Vi använder den flitigt för att hålla kontakt med familj och vänner. Den levererar underhållning och nyheter och fungerar som planeringsverktyg och kalender - alla aktiviteter som ingår i det mänskliga minnesarbetet.
Detta ASG har en explorativ karaktär och syftar till att utveckla forskning kring effekterna av digitaliseringsprocesser på mänskligt minne. Gruppens består av forskare intresserade av både minnesstudier och digitalteknik och är avsedd att fungera som en tvärvetenskaplig arena
där forskare från flera fakulteter ( humaniora, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, Tekniska Högskolan) vid Lunds universitet samlas och utbyter idéer och kunskaper från sina respektive områden för att svara på temagruppens huvudfråga : hur påverkar den digitala miljön våra individuella och kollektiva minnen? Med minne förstår vi här representationer av det förflutna som vi förmedlar mellan individer, inom sociala grupper och mellan grupper. Temagruppens vidare mål är att genom sin verksamhet bredda sitt nätverk och utveckla kontakter med likasinnade forskare i Sverige och utomlands för att formulera forskningsfrågor som kan utgöra grunden för större bidragsansökningar till både svenska och internationella / europeiska forskningsfinansiärer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/08/282018/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Minnesstudier
  • digitalisering
  • Minne