Mänskliga rättigheter och ekonomisk ojämlikhet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet undersöker begreppet mänskliga rättigheter (MR) och dess relation till ekonomisk ojämlikhet. En vanlig föreställning, som projektet utmanar, är att sådan ojämlikhet inte är ett rättighetsproblem så länge basala behov är tillfredsställda. Ekonomisk och folkhälsoforskning visar på kopplingar mellan ekonomisk ojämlikhet och bl a folkhälso- och demokratiproblem. Frågan har en praktisk och en begreppslig aspekt. Ekonomisk ojämlikhet har följder för MR-frågor, men ingår inte i det som MR-begreppet vanligen anses handla om. Projektet adresserar denna asymmetri. Tre områden står i fokus. Först, de mänskliga rättigheternas form: anspråk som korrelerar med någon aktörs skyldighet. Argumentet att anspråk kan gälla långsiktiga och osäkra mål, inte bara sådant som är genomförbart på kort sikt, undersöks. För det andra, vad MR är. Snarare än pre-politiska och etiska, prövas här att se dem som relationella och och institutionaliserade handlingskapaciteter. Det tredje området analyserar ekonomisk ojämlikhet som, utöver fördelning av resurser, en fråga om politisk och social inkludering, representation, ansvarsutkrävande och normer och argumenterar för att MR behöver förhålla sig till ekonomisk ojämlikhet på systemisk nivå. En ambition är att utveckla ett rättighetsbegrepp kapabelt att hantera dynamik mellan politiska, sociala och ekonomiska hierarkier. En annan är metodologisk och går ut på att analysera begrepp utifrån frågan om den funktion man vill att de ska fylla.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fria nyckelord

  • mänskliga rättigheter
  • ekonomisk ojämlikhet
  • socioekonomisk ojämlikhet
  • ekonomiska rättigheter