Human rights and Photography in Contemporary Thai History.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om de ramar som nationalistisk ideologi och praktik konstruerar för medborgares möjlighet att göra rättighetsanspråk. Thailand tjänar som fallstudie för hur konflikter kring stora politiska frågor såsom demokrati, frihet och utveckling är delar i en nationell berättelse om gemenskap och enighet. I detta nationalistiska projekt konstrueras förutsättningarna för politiskt aktörskap: relationen mellan medborgare och statsmakt. Jag använder mig av fotografier i publikationer från 1970-talet till idag för att spåra uttryck för krav på mänskliga rättigheter i Thailand och hur dessa skrivits in i historien.
Projektet tar itu med frågor om statligt våld, nationalism, motstånd, sociala rörelser och mänskliga rättigheter.

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag undersöker hur sociala och politiska rörelser använt sig av fotografi för att driva frågor om mänskliga rättigheter och skriva in dessa i Thailands historia. Genom att studera fotografi från våldsamma konfrontationer mellan stat och medborgare med början i 1970-talet spårar jag mänskliga rättigheter i relation till en nationalistisk historieskrivning som förnekat statligt våld och övergrepp.
Kort titelHuman Rights and Photography in Thailand.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/08/312018/12/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Övrig annan humaniora
  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Thailand
  • Mänskliga rättigheter
  • fotografi
  • nationalism