Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att utöka forskningssamverkan mellan de medicinska och humanistiska fakulteterna.
Utvidgningen av tillgång till forskningsinfrastruktur på Humanistlaboratoriet genom ökat samverkan med LUs Bioimaging Center utgör ett centralt mål för projektet.

Humaniora och Medicin (HuMe)-projektet syftar till att utöka forskningssamverkan mellan HT-fakulteterna och den medicinska fakulteten. Utvidgningen av HTs forskningsinfrastruktur genom ökat samverkan med LUs Bioimaging Center (LBIC) utgör ett viktigt led i detta arbete. Inom LBIC finns det tillgång till avancerade MR (MagnetResonans)-kameror som kan användas för att avbilda den mänskliga hjärnan. MR-tekniken möjliggör studier som har för mål att avgöra vilka delar av hjärnan aktiveras under bearbetning av olika typer av ord, texter, bilder eller ljud (tal, musik).

För att kunna använda MR-kameror i sin forskning, emellertid, är det viktigt att forskare i de HT-ämnena tillägnar sig kompetens i MR-tekniken samt i experimentella metoder och dataanalysstrategier som tillämpas i MR-avbildningsstudier.
Sedan 2012 därför har HuMe-projektet och TESLA-nätverket på medicinska fakulteten erbjudit en seminarieserie om fMRI:

Seminarieserie om fMRI
HuMe-TESLA-SEMINAR-SERIES ON fMRI (functional MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

Den 31 maj 2013 anordnades det tvärvetenskapliga symposiet Imaging of Cognitive Functions: A HuMe-TESLA Symposium med bidrag som representerar forskning på HT-, S-, M- och N-fakulteterna.

ANDRA HuMe-AKTIVITETER INNEFATTAR:

Medverkan i Medicinska Fakultetens Sommarforskarskola 2012
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31