Projektinformation

Beskrivning

I detta projektet undersöker vi hur människor uppfattar roboten Epi i olika situationer.

Försökspersoner får se bilder på Epi och svara på frågor som "Verkar Epi ledsen?" eller "Verkar Epi vara sympatisk?"

Bilderna på Epi varieras med olika ögonfärg, pupill stolek och ögonritning med mera.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/01 → …