Hur väl passar objektiva och subjektiva fynd samman med klassiska dermatomfigurer hos patienter med cervival radikulopati?

Projektinformation

Beskrivning

Kartläggning av hur väl kliniska bilden och MR-bilden stämmer överens med klassiska dermatomkartor
Kort titelDermatomstudier
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012020/12/31