Hydratation, porstruktur och relaterade fuktegenskaper hos cementbaserade material med flygaska

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/10/012020/10/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Husbyggnad

Nyckelord

 • Cement
 • Murbruk
 • Betong
 • Hydratation
 • Porstruktur
 • Sorption
 • Fukttransport
 • Mineraliska tillsatsmateriali
 • Flygaska