Hydrogeofysik längs Alnarpsdalen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa en hydrogeofysisk profil som kartlägger de hydrogeologiska förhållandena längs Alnarpsdalen, dvs grundvattenmagasinen och deras sårbarhet samt förhållande för nybildning. Det övergripande syftet är att skapa bättre kunskap om grundvattenresurserna som underlag för en långsiktigt hållbar förvaltning av dessa.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets mål är att genomföra Transienta Elektromagnetiska Undersökningar (TEM) kombinerat med DC resistivitet och inducerad polarisation (DCIP) tomografi längs en 50 km lång transekt över Alnarpsdalen. Data ska tolkas tillsammans med hydrogeologisk referensinformation för att skapa en hydrogeolgisk tvärsektion.

Projektet kommer att genomgå tre faser. Den förberedande fasen inkluderar en litteraturstudie och identifiering av mätpunkter. Urvalet av mätpunkter görs med hänsyn till de hydrogeologiska förhållanden och geografisk spridning i området.
Den andra fasen inkluderar geofysiska mätningar, databearbetning och geofysisk tolkning. Under den avslutande fasen samtolkas resultaten av dessa undersökningar med befintliga och nya hydrogeologiska information.
Kort titelHydrogeofysik längs Alnarpsdalen
AkronymGeofAln
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/12/022022/06/30