Identifiering av prediktiva faktorer för manifest diabetes och dess komplikationer vid gestationell diabetes mellitus

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/06/012018/06/01

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

  • Gestationell diabetes mellitus
  • Biomarkörer
  • Prediktion