Projektinformation

Beskrivning

När man opererar bort en hudtumör så skickas den för histologisk analys där man undersöker den i mikroskop för att se att alla tumörceller är borttagna, d.v.s. att tumören har ”fria marginaler”. Målet med projektet är att utveckla och utvärdera moderna medicinska avbildningstekniker för att undersöka tumörer utan att först behöva skära bort dem. Vi vill kunna avgöra tumörgränsen före operationen istället för efter operationen. När man opererar bort tumörer på ögonlock och andra känsliga områden är det speciellt viktigt att man inte tar bort förmycket frisk vävnad. Varje millimeter man kan spara spelar stor roll för omfattningen av den efterföljande plastikkirurgiska rekonstruktionen. Samtidigt vill man vara säker på att all tumörvävnad opereras bort för att minska risken för recidiv och behovet av ytterligare kirurgi. En icke-invasiv avbildningsteknik skulle både vara till stor nytta för patienterna och minska omfattningen av vårdinsatserna.

Projektet är både experimentellt och kliniskt och genomförs i samarbete med forskare från LTH, Lunds universitet. Flera icke-invasiva avbildningstekniker, inklusive fotoakustisk avbildning (PAI), Diffus reflektionsspektroskopi (DRS) och spektroskopi kommer undersökas.

För mer information se vår hemsida:
https://www.photoacoustics.lu.se/
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/01 → …

Samarbetspartner

Finansiering

  • Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade
  • Stiftelsen för synskadade i f d Malmöhus län

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinsk bildbehandling

Fria nyckelord

  • tumor surgery
  • non-invasive imaging techniques
  • blood flow
  • diffuse reflectance spectroscopy
  • photoacoustic imaging